GRILTEX

Oferta
Nagrody i osiągnięcia
Zdobyliśmy złoty medal podczas targów BUDMA 2016
Nagrodzone folie wytłaczane GXP Plus oraz GXP Dren.
Zobacz więcej
Mamy patent na innowacyjny system łączenia folii kubełkowej
Nasz system niweluje problem związany z zachowaniem liniowego łączenia arkuszy. Zgłoszenie patentowe nr P.398866.
Dowiedz się więcej
Realizacja uszczelnienia biogazowni.
Zakres prac: projekt, materiały oraz wykonanie.
Aktualności
Griltex Polska w liczbach
1
lat doświadczenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych
1
metrów kwadratowych geomembran położonych na całym świecie
1
metrów kwadratowych folii i geosyntetyków pomieszczą nasze magazyny
1
kraje, w których inwestorzy obdarzyli nas zaufaniem
Kontakt
Dane teleadresowe

Griltex Polska sp. z o.o.


ul. Obornicka 7
Złotkowo
62-002 Suchy Las

Tel. +48 61 655 37 51, +48 61 814 85 17
Tel. kom. +48 600 078 283


Uszczelnienia:
serwis@griltex.pl
Dział handlowy: biuro@griltex.pl
Eksport: export@griltex.com

Szybkie zapytanie
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.