GRILTEX

Aktualności

Archiwum aktualności

15-05-2012

Targi Autostrada 2012

W dniach 8–11.05.2012 roku odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA. Na swoim stoisku GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. zaprezentowała podczas targów szeroką gamę produktów – geosyntetyki, geowłókniny, geokomozyty, folie izolacyjne i wiele innych. Targi były dla nas okazją do dialogu, wymiany opinii z nowymi i obecnymi klientami.

09-01-2012

Szkolenie na torze Poznań

Już po raz trzeci pracownicy naszej firmy uczestniczyli w kursie doskonalenia technik jazdy na torze Poznań. Celem tego szkolenia było podniesienie świadomości kierowców przez szkolenie teoretyczne i trening praktyczny oraz było okazją do udoskonalenia umiejętności bezpiecznej jazdy.

Gepard Biznesu 2010
10-12-2011

Wyróżnienie tytułem Gepard Biznesu 2010

GRILTEX Polska została wyróżniona tytułem Gepard Biznesu 2010 przez Redakcję Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich lat.

09-08-2011

Zbiorniki przy wiertniach gazu łupkowego

Firma GRILTEX rozpoczęła w czerwcu tego roku prace związane z uszczelnieniem zbiorników przy wiertniach gazu łupkowego. Zbiorniki będą przeznaczone na wody technologiczne wykorzystywane podczas odwiertów.
Jeden ze zbiorników został już zakończony, natomiast obecnie jesteśmy w fazie kończenia kolejnych dwóch zbiorników. Uszczelnienie wykonywane jest z geomembrany PEHD grubości 2,5 mm.

Certyfikat ISO 9001:2008
09-07-2011

Certyfikat ISO 9001:2008

Po raz kolejny pomyślnie zakończyła się certyfikacja firmy GRILTEX Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.
Certyfikat obejmuje:
– dystrybucję folii budowlanych i geosyntetyków oraz zapewnienie fachowego doradztwa w tym zakresie
– usługi w zakresie uszczelniania budowli inżynierskich w ochronie środowiska.
Certyfikat jest ważny do 26 lipca 2014r.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.