GRILTEX

DROGA EKSPRESOWA S19

13-10-2021

DROGA EKSPRESOWA S19

Film z realizacji drogi ekspresowej S19 STRABAG odcinek Lasy Janowskie – węzeł Nisko Południe.
Na filmie ułożenie i montaż liniowego geokompozytu drenażowego GXP DREN 5+5 DUO wykorzystywanego jako nowoczesne i ekonomiczne zastępstwo drenażu francuskiego .

GXP DREN 5+5 DUO :
👉 Łączy drenaż powierzchniowy, pionowy oraz system
liniowego odprowadzania wody
👉 Idealny do pionowego zbierania wody z korpusów dróg i
autostrad
👉 Umożliwia odprowadzenie dużej ilości wody bez konieczności
budowy szerszych rowów

Materiał filmowy wykonany i zmontowany przez niezawodnego doradę techniczno- handlowego Grzegorz Musiał

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.