GRILTEX

Aktualności

Najnowsze wydarzenia

18-03-2021

BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO W ALGIERII

Dział eksportu Griltex działa pełną parą. Przedstawiamy najnowsze zdjęcia z realizacji budowy dworca autobusowego w mieście Birkhedem w Algierii.

Do budowy wykorzystano GXP® DREN

05-03-2021

Cięcie poprzeczne geowłókniny DuPont™ Typar®

W lutym nastąpił rozruch najnowszej piły usprawniającej prace działu konfekcji – cięcie poprzeczne geowłókniny DuPont™ Typar®

05-03-2021

Laguna biogazowni w Kuźnicy Czarnkowskiej

Laguna biogazowni w Kuźnicy Czarnkowskiej wykonana z PEHD o grubości 1,5 mm – zbiornik 3800 m2

05-03-2021

Wyjątkowa realizacja działu uszczelnień

Dział uszczelnień Griltex po raz kolejny może poszczycić się wyjątkową realizacją:
👉 wykonanie uszczelnienia dna zbiorników stalowych z geomembrany PEHD gr. 2,0 mm podczas budowy Terminalu Naftowego w Gdańsku – Inwestor PERN S.A.

05-03-2021

Dział uszczelnień

Praca wysoko wykwalifikowanego działu uszczelnień od zaplecza – wykonanie uszczelnienia 40 000 m2 zbiorników odparowujących przy budowanej trasie ekspresowej S11
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.