GRILTEX

Aktualności

Najnowsze wydarzenia

09-11-2020

Pionierska realizacja uszczelnienia 13 zbiorników o łącznej powierzchni 40 000 m 2

Dział uszczelnień Griltex może poszczycić się najnowszą realizacją uszczelnienia zbiorników odparowujących przy drodze ekspresowej S11.
Zbiorniki zostały uszczelnione z membrany GXP PLUS 0,8mm o szerokości 4m.


Przy realizacji drogi ekspresowej S11 użyto także geokompozytu GXP DREN 5+5 DUO idealnie nadającego się jako drenaż pionowy liniowy przy odprowadzaniu wody opadowej z drogi.

20-10-2020

GEOWŁÓKNINA NAPTEX – NIEZAWODNE MAŁE ROLKI

Produkcja małych rolek geowłókniny Naptex kręci się w Griltex non stop.

Od wielu lat dzięki swoim bezkonkurencyjnym właściwościom i poręcznej wielkości geowłóknina Naptex jest liderem sprzedaży zarówno przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych jak i przy zakładaniu przydomowych ogródków.

20-10-2020

ARTYKUŁ MIESIĘCZNIKA IZOLACJE

Najnowszy artykuł miesięcznika IZOLACJE pisany o zastosowaniu produktów GRILTEX przy budowie dachów zielonych.

POLECAMY CIEKAWĄ LEKTURĘ [link]

20-10-2020

Grill w Griltexie

17 września cała załoga Griltex Polska zakończyła lato “bezpieczną” 😷integracją w formie popołudniowego grilla.

Świętowaliśmy także zakończenie przeprowadzki na nowy plac magazynowy gdzie niebawem rozpocznie się budowa kolejnej hali produkcyjnej.

20-10-2020

ZBIORNIK BIOFILTRA PEHD

Uszczelnienia zbiornika biofiltra w Osetnica – 850 m 2 geomembrany PEHD gr. 1,5 mm
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.