GRILTEX

TRASA TRAMWAJOWA NA NARAMOWICE

13-10-2021

TRASA TRAMWAJOWA NA NARAMOWICE

Trwają pracę przy budowie największej inwestycji komunikacyjnej Poznania – trasy tramwajowej na Naramowice.

Produkty GRILTEX znalazły wykorzystanie przy wykonywaniu torowisk, gdzie GXP® DREN 20P w ilości 15.000 m2 użyto jako warstwę drenażu poziomego.

Membranę zaprojektowano w taki sposób, by zapewniała przepływ nadmiaru wody i uniemożliwiała jej zaleganie nawet w okresie intensywnych opadów.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.