GRILTEX

Funkcje geosyntetyków ze względu na ich rodzaje

 • SEPARACJA
  geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, gęste geosiatki bezwęzełkowe, czasami cienkie geomembrany.
 • FILTRACJA
  geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.
 • DRANAŻ
  geodreny, grube geowłókniny igłowane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.
 • WZMOCNIENIE (zbrojenie)
  georuszty, geosiatki bezwęzełkowe, geokompozyty przepuszczalne, geowłókniny igłowane i przeszywane o powiekszonej wytrzymałości, geotkaniny.
 • POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE
  geosiatki komórkowe, geomaty, gęste geosiatki bezwęzełkowe, geowłókniny igłowane i przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne.
 • IZOLACJA (uszczelnienie)
  geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe (w tym wzmocnione), bentomaty, geomembrany, geomembrany bentonitowe.
 • OCHRONA
  geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.