GRILTEX

Baza wiedzy

Geosyntetyki – artykuły

Dział GEOSYNTETYKI w ramach bazy wiedzy pozwala na zapoznanie się z artykułami poszerzającymi ogólną wiedzę o zagadnieniu. 

Materiały źródłowe wykorzystane w dziale “Baza wiedzy”

“STOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH” Dr inż. Wanda Grzybowska
Politechnika Krakowska, Kwiecień 2009


ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH STUDIUM POZNAWCZO-TECHNICZNE, Warszawa 2003

Zespół autorski:
mgr inż. Beata Gajewska
dr inż. Bolesław Kłosiski
mgr inż. Piotr Rychlewski
mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz
Kierownik Zakładu Geotechniki:
mgr inż. Cezary Kraszewski


Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Geow%C5%82%C3%B3knina


“Geowłókniny TYPAR ® w drogownictwie”, Magazyn Autostrady 6/2003

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.