GRILTEX

Baza wiedzy

Geosyntetyki – kryteria klasyfikacji

 • Klasyfikacja ze względu na rodzaj:
  ZASTOSOWANYCH SUROWCÓW

  Surowce włókiennicze:

   naturalne
   – roślinne
   – zwierzęce

   chemiczne
   – organiczne (naturalne, syntetyczne)
   – nieorganiczne

   WŁÓKNA CHEMICZNE ORGANICZNE
   Naturalne: Wiskozowe, Octanowe, Kazeinowe, Glicyninowe,
   Zeinowe, Arachidowe, Alginowe, Gumowe, Inne

   Syntetyczne: Poliamidowe, Poliestrowe, Poliakrylonitrylowe,
   Polipropylenowe, Polichlorowinylowe, Poliuretanowe,
   Polistyrenowe, Polimocznikowe, Poliwęglowe, Inne

   WŁÓKNA CHEMICZNE NIEORGANICZNE
   Szklane, Glinokrzemianowe, Krzemianowe, Węglowe, Grafitowe
   Metalowe, Borowe, Miedziowe, Bazaltowe, Inne

 • ZDOLNOŚCI PRZEPUSZCZANIA SUBSTANCJI CIEKŁYCH,
 • TECHNOLOGII PRODUKCJI,
 • PRZEZNACZENIA,
   – geosyntetyki stosowane w geotechnice,

   – geosyntetyki stosowane w budownictwie melioracyjnym,

   – geosyntetyki stosowane w budownictwie drogowym:

   – pracujące w warstwach kruszyw,
   – pracujące w środowisku warstw bitumicznych,
   – wzmocnienie skarp,
   – drenaż
 • SPEŁNIANYCH FUNKCJI,
 • ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT
   Geosyntetyk: arkusz, taśma lub forma przestrzenna, w której co najmniej jeden składnik jest wytworzony z syntetycznego lub naturalnego polimeru,

   Wyrób geotekstylny: płaski, przepuszczalny, polimerowy (syntetyczny lub naturalny) wyrób tekstylny, nietkany, tkany lub dziany,

   Geotekstylny wyrób pokrewny,

   Geowłóknina: wyrób geotekstylny, wytworzony z ukierunkowanych lub losowo rozłożonych włókien ciągłych lub ciętych, łączonych mechanicznie, i/lub termicznie i/lub chemicznie,

   Geotkanina: wyrób tekstylny wytworzony z dwóch (lub więcej) układów przędz, włókien ciągłych, taśm lub innych elementów, przeplatanych zwykle pod kątem prostym,

   Geosiatka (georuszt): płaski wyrób polimerowy stanowiący regularny układ o otwartej strukturze, z trwale połączonych elementów rozciąganych, które mogą być łączone w procesie wytłaczania, spajania lub przeplatania, w który otwory są większe niż elementy nośne

   Geosyntetyk komórkowy

   Geomata

   Geokompozyt: wyrób łączony w zakładzie produkcyjnym, którego przynajmniej jeden składnik stanowi wyrób geotekstylny

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.