GRILTEX

Baza wiedzy

Geosyntetyki – podział

 • GEOTEKSTYLIA
   Geotkaniny – wytwarzane przez przeplatanie dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.

   Geowłokniny – wytwarzane w postaci runa włókien o uporządkowanej lub przypadkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny igłowane, przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.)

   Geodzianiny – wytwarzane przez przeplatanie pętli jednej lub więcej przędz, włókien, filamentów lub innych elementów,

   Geosiatki tkane

 • GEOTEKSTYLNE WYROBY POKREWNE – przepuszczalne polimerowe materiały konstrukcyjne, które mogą mieć postać arkusza lub taśmy, jest to też grupa bardzo różnorodnych wyrobów, trudnych do ogólnego zdefiniowania, do których stosuje się metody wytwarzania, kontroli i badań, typowe dla wyrobów geotekstylnych. Do wyrobów pokrewnych należą tzw. geosiatki komórkowe – wyroby o otwartej strukturze z połączonych taśm, tworzących “komórki” czworo lub sześciokątne (“plaster miodu”), wypełniane po ułożeniu zasypką (gruntem lub kruszywem)
   Geosiatki (Georuszty) – płaskie struktury zawierające regularną, otwartą siatkę wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie; georuszty są wytwarzane także technikami innymi niż tkackie: ciągnione na gorąco, układane i sklejane, zgrzewane

   Georuszty drenażowe

   Geosyntetyki komórkowe

   Geotaśmy

   Geomaty

   Geosyntetyki dystansujące

 • BARIERY GEOSYNTETYCZNE
   Geosyntetyczne bariery polimeryczne

   Geosyntetyczne bariery iłowe

   Geosyntetyczne bariery bitumiczne

 • GEOKOMPOZYTY – materiały złożone, mające w swym składzie co najmniej jeden wyrób geotekstylny lub pokrewny, grupa ta obejmuje bardzo zróżnicowane wyroby, połączone z różnymi materiałami polimerowymi, mineralnymi lub innymi (np. metalowymi); geokompozyty stosowane w budowlach ziemnych są złożone z materiałów geotekstylnych (np. geosiatka lub georuszt zespolony z włókniną), a także dodatków mineralnych
 • GEOMEMBRANY – specjalne wyroby nieprzepuszczalne lub o bardzo małej przepuszczalności, cienkie i giętkie, stosowane jako wodoszczelne przepony do izolowania cieczy, ciał stałych lub gazów.
  Mają one postać arkuszy lub taśm z tworzywa sztucznego, najczęściej HDPE lub PP. Geomembrany stosowane w drogownictwie do uszczelnia mają zwykle grubość co najmniej 1,5 mm.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.