GRILTEX

Baza wiedzy

Geosyntetyki – struktury, parametry, dane, surowce oraz wymagania

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat geosyntetyków ze względu na kryteria struktur, parametrów fizycznych, surowców wykonania oraz cech branych pod uwagę przy ich zastosowaniu.

Geosyntetyki – rodzaje struktur

 • geotkaniny,
 • geowłókniny,
 • geodzianiny,
 • georuszty,
 • geosiatki,
 • geokomórki,
 • geomaty,
 • geomembrany,
 • geokompozyty,
 • inne

Parametry i dane geosyntetyków

 • rodzaj surowca geosyntetyku,
 • rodzaj struktury (włóknina, tkanina, siatka, ruszt, geokompozyt),
 • masę powierzchniową (gramaturę),
 • grubość przy różnych obciążeniach,
 • wytrzymałość doraźną na rozciąganie (wzdłuż i w poprzek pasma),
 • wydłużenie przy zerwaniu,
 • wytrzymałość na przebicie (metoda CBR lub metoda oporu penetracji stożka).

Głównymi surowcami do wyrobu geotekstyliów są:

 • polipropylen PP,
 • poliester PES, PET,
 • polietylen wysokiej gęstości PEHD,
 • Surowcem stosowanym w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy PA i inne, a także specjalne tworzywa o dużej sztywności na rozciąganie, małym pełzaniu i dobrej odporności chemicznej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid.
  Jako powłoki osłaniające stosuje się polichlorek winylu PVC, polietylen PE, żywice akrylowe i bitumy.
  Do wyrobu geotekstyliów degradowalnych (biomat lub biowłóknin) używane są materiały roślinne: len, bawełna, juta, włókno kokosowe i inne.


Wymagania w zastosowaniu geosyntetyków

 • wytrzymałość na obciążenia mechaniczne,
 • odporność na zmienne zawilgocenie,
 • odporność na przemarzanie,
 • odporność na agresywność chemiczną gruntów,
 • trwałość właściwości mechanicznych,
 • trwałość właściwości hydraulicznych,
 • elastyczność,
 • odporność na pleśnie,
 • odporność na grzyby,
 • odporność na mikroorganizmy,
 • nietoksyczność dla środowiska naturalnego,
 • nieszkodliwość dla wody pitnej,
 • odporność na promieniowanie UV,
 • odporność na starzenie,
 • odporność na działanie wody,
 • odporność na działanie podwyższonej temperatury,
 • odporność na działanie niskiej temperatury,
 • odporność na zamulenie cząstkami gruntu,
 • odporność na przenikanie cząstek gruntu,
 • wodoprzepuszczalność.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.