GRILTEX

Baza wiedzy

DU PONT TYPAR ® w drogownictwie

Stosowanie geosyntetyków w budownictwie jest od dawna uznanym rozwiązaniem w konstrukcjach inżynierskich. Od kilku lat również w Polsce rosnącym zainteresowaniem cieszą się geowłókniny – cienkie materiały produkowane z włókien polimerowych – w większości z polipropylenu. Swobodnie ułożone włókna pozwalają na przenikanie wody w obie strony, materiał zaś uniemożliwia mieszanie się lub przemieszczanie warstw gruntu. Dlatego podstawową sferą zastosowania geowłóknin jest drogownictwo.
Od blisko 200 lat firma Du Pont przyczynia się do postępu technologicznego dzięki swoim oryginalnym produktom, takim jak: Teflon ®, Lycra ®, Kevlar ® czy Typar ®. Geowłóknina Typar ® to przykład najwyższych standardów jakościowych, jakie proponuje firma dla budownictwa inżynieryjnego. Ze sprzedażą ponad 1 miliarda m2 na całym świecie, geowłóknina Typar ® jest używana przy budowie dróg, torowisk kolejowych i autostrad.

 • Co to jest dokładnie DU PONT Typar ® SF?
  Typar ® jest to cienka, łączona termicznie i przepuszczalna geowłóknina wykonana w 100% z ciągłych włókien polipropylenowych. W celu osiągnięcia najwyższej jakości zaprojektowana jest jako połączenie wysokiego modułu początkowego, dużej rozciągliwości (zwykle ponad 50%) i znakomitej jednorodności, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia i posiada doskonałe właściwości filtrujące.
 • Waga czy charakterystyka geowóknin? Co jest ważniejsze?
  Typar ® SF posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie, dużą zdolność wydłużania, jak również wysoki moduł początkowy, co stanowi idealne połączenie własności koniecznych podczas stosowania geosyntetyków.
 • Energia
  Kombinacja wysokiego początkowego modułu sztywności i siły to odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu.
  Zjawisko pochłaniania energii przedstawione jest w znacznym obszarze poniżej linii wykresu. Wielkość tej powierzchni jest wprostproporcjonalna do stopnia wytrzymałości geowłókniny na ewentualne uszkodzenia występujące podczas montażu. Prawidłowość ta to standard ogólnoeuropejski, dlatego już dziś większość instytutów badawczych, w tym polskich, przechodzi na takie rozwiązania.
 • Wysoki początkowy moduł sztywności
  Nieznaczna deformacja pod obciążeniem to nieznaczne koleinowanie. Z powyższego wynika, że waga geowłóknin nie informuje o jej charakterystyce, lecz tylko świadczy o ciężarze na jednostkę powierzchni
 • Funkcje i wymagania geowóknin
  W zależności od zastosowania, główne zadanie geowłókniny zmienia się od separacji poprzez filtrowanie, wzmocnienie, ochronę, aż do stabilizacji. Wielokrotnie wymagane jest połączenie kilku funkcji. Dalszym wymogiem jest odporność na uszkodzenia podczas montażu
 • Separacja
  Separacja to zapobieganie wzajemnemu mieszaniu się sąsiednich, różnych od siebie warstw gruntu i/lub materiałów wypełniających dzięki użyciu geowłókniny lub produktów pokrewnych. Geowłóknina zapobiega wnikaniu żwiru w miękką warstwę podbudowy. Pewne inżynieryjne powiedzenie opisuje to w bardzo dobry sposób: „10 kg kamieni położone na 10 kg błota daje 20 kg błota”. Geowłóknina ogranicza podłoże żwirowe, a tym samym zwiększa stopień spoistości i wytrzymałość podłoża.
 • Stabilizacja i wzmocnienie
  Funkcja stabilizująca geowłókniny polega na zapewnieniu gruntom wytrzymałości na rozciąganie, której brak im pod wpływem nacisku. Im większy moduł początkowy geowłókniny, tym mechanizmy te są efektywniejsze.
  Geowłókniny o niskim module początkowym będą ulegać większym deformacjom i słabo ograniczają swobodę ruchu, jak również nie zapewniają dobrego mechanizmu membranowego ani miejscowego wzmocnienia.
 • Filtracja i drenaż
  Tylko Typar ® umożliwia powstawanie naturalnego filtra, tworząc przy tym efektywny system filtracyjny. Struktura Typar ® jest tak zwarta, że nie jest możliwe osadzanie się cząsteczek gruntu w strukturze materiału. Zupełnie inaczej przedstawia się to w geowłókninach igłowanych. Tu cząsteczki wnikają w przestrzenie między włóknami i powodują blokowanie przepływu wody, a w konsekwencji niedrożność całego systemu.
  W przeciwieństwie do innych geowłóknin wodoprzepuszczalność Typar ® pod obciążeniem (czyli w warunkach normalnych po wbudowaniu geowłóknin) pozostaje niezmienna.
 • Wytrzymałość
  We wszystkich kierunkach taka sama Typar ® składa się z włókien rozmieszczonych we wszystkich kierunkach, co przyczynia się do jednorodności materiału, niezależnie od kierunku.
  Geowłókniny igłowane np. mają w większości wytrzymałość podawaną w kierunku podłużnym i poprzecznym (znacznie różniące się od siebie). W kierunku przekątnym wytrzymałość mają bardzo słabą.
 • Inne zalety Typar ®
   • Łatwy montaż ręczny dzięki wysokiej wytrzymałości przy niskiej wadze.
   • Proste cięcie materiału dzięki dużej ściśliwości (nawet piłą do drewna).
   • Łatwy montaż dzięki nikłemu nasiąkaniu materiału wodą i niezamarzaniu zimą.
   • Tani i łatwy transport dzięki niskiej wadze i ściśliwości materiału
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.