GRILTEX

Kontakt

Zapytanie ofertowe


  * pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

  Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
  DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

  Certyfikaty:

  Nagrody:

  INTERNACJONALIZACJA

   
  Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

   
  W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

   
  Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

   
  Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

   
  Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

  error: © Griltex Polska Sp. z o.o.