GRILTEX

Kontakt

Doradcy techniczno – handlowi

1

Robert Borowski

Tel. kom. +48 608 044 213
Fax. +48 61 624 40 13
robert.borowski@griltex.pl

2

Rafał Damazy

Tel. kom. +48 662 176 411
Fax. +48 61 655 37 50
rafal.damazy@griltex.pl

3

Grzegorz Musiał

Tel. kom. +48 532 751 915
Fax. +48 61 655 37 50
grzegorz.musial@griltex.pl

4

Przemysław Nowak

Tel. kom. +48 600 078 284
Fax. +48 75 612 61 00
przemyslaw.nowak@griltex.pl

Dział uszczelnień:

Michał Waluszyński

Tel. kom. +48 600 078 290
Fax +48 61 624 78 07
serwis@griltex.pl

Dyrektor Handlowy / Export Manager:

Maciej Łuczak

Tel. kom. +48 600 078 285
Fax +48 61 624 40 13
maciej.luczak@griltex.pl

Dyrektor Handlowy / Kraj:

Iwo Wituła

Tel. kom. +48 668 414 035
Fax +48 61 624 40 13
iwo.witula@griltex.pl

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.