GRILTEX

Oferta

Biowłókniny

arrow Charakterystyka:

  Biowłóknina – bawełniana mata z wszytymi nasionami traw. Służy do umacniania, zadarniania i zazieleniania skarp, nasypów, poboczy dróg i autostrad, jak również do zakładania wysokiej jakości trawników dywanowych z mieszankami traw ogrodowych.

  Zastosowania:
  Biowłóknina znajduje szerokie zastosowanie w rekultywacji, melioracji, do jednoczesnego umacniania i zadarniania wałów przeciwpowodziowych, jak również przy organizowaniu terenów zielonych w parkach i na skwerach.

  Materiał ten stosowany jest na:

 • poboczach dróg i autostrad
 • wałach przeciwpowodziowych
 • rowach melioracyjnych
 • ogródkach przydomowych i trawnikach
 • akwenach wodnych
 • hałdach kopalnianych
 • składowiskach odpadów i popiołów
 • mostach, wiaduktach i liniach kolejowych

arrow Zalety:

 • Połączenie pozytywnych cech dotychczas stosowanych technologii darniowania i obsiewu umożliwiających trwałe i szybkie umacnianie powierzchni bez względu na warunki środowiska
 • Posiada o wiele wyższą skuteczność w stosunku do metody obsiewu
 • Ogranicza wycinanie darniny, zapobiegający tym samym niszczeniu terenów zielonych
 • Ułatwia transport, organizację pracy i wykonawstwo robót dzięki czemu obniża koszty wykonawstwa umocnień skarp.
 • Daje możliwość zastosowania dobranych nasion traw, dostosowanych do zróżnicowanych warunków siedliskowych występujących na danej powierzchni
 • Zapewnia ochronę stabilizowanych powierzchni przed erozją nawet w przypadku bardzo dużych opadów
 • Całkowicie eliminuje zjawisko tzw. “pylenia” ze składowisk odpadów przemysłowych

Autoryzowany dystrybutor DU PONT ® oraz TYPAR DU PONT ®

Certyfikaty:

Nagrody:


* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe