GRILTEX

Oferta

Biowłókniny

arrow Charakterystyka:

  Biowłóknina – bawełniana mata z wszytymi nasionami traw. Służy do umacniania, zadarniania i zazieleniania skarp, nasypów, poboczy dróg i autostrad, jak również do zakładania wysokiej jakości trawników dywanowych z mieszankami traw ogrodowych.

  Zastosowania:
  Biowłóknina znajduje szerokie zastosowanie w rekultywacji, melioracji, do jednoczesnego umacniania i zadarniania wałów przeciwpowodziowych, jak również przy organizowaniu terenów zielonych w parkach i na skwerach.

  Materiał ten stosowany jest na:

 • poboczach dróg i autostrad
 • wałach przeciwpowodziowych
 • rowach melioracyjnych
 • ogródkach przydomowych i trawnikach
 • akwenach wodnych
 • hałdach kopalnianych
 • składowiskach odpadów i popiołów
 • mostach, wiaduktach i liniach kolejowych

arrow Zalety:

 • Połączenie pozytywnych cech dotychczas stosowanych technologii darniowania i obsiewu umożliwiających trwałe i szybkie umacnianie powierzchni bez względu na warunki środowiska
 • Posiada o wiele wyższą skuteczność w stosunku do metody obsiewu
 • Ogranicza wycinanie darniny, zapobiegający tym samym niszczeniu terenów zielonych
 • Ułatwia transport, organizację pracy i wykonawstwo robót dzięki czemu obniża koszty wykonawstwa umocnień skarp.
 • Daje możliwość zastosowania dobranych nasion traw, dostosowanych do zróżnicowanych warunków siedliskowych występujących na danej powierzchni
 • Zapewnia ochronę stabilizowanych powierzchni przed erozją nawet w przypadku bardzo dużych opadów
 • Całkowicie eliminuje zjawisko tzw. “pylenia” ze składowisk odpadów przemysłowych
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.