GRILTEX

Oferta

Folia wytłaczana – folia kubełkowa

GXP Plus 5+5

Geomembrana GXP Plus 5+5 z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) dzięki strukturze podwójnych wytłoczeń zapewnia zwiększony kąt tarcia gruntu z obu stron. Szczególnie przydatny w miejscach o dużym kącie nachylenia takich jak rowy, zbiorniki itp. Oraz poprzez 2 stronną wysoką przepustowość wentylacyjną jako przegroda powietrzna pomiędzy 2 betonowymi ścianami.

 


arrow ZALETY

– zwiększony kąt tarcia gruntu z obu stron

– wysoka obustronna przepustowość wentylacji

– zwiększona odporność na ściskanie i wytrzymałość na przebicie

– umożliwia równomierny rozkład obciążeń spowodowanym parciegruntu

 


arrow DANE TECHNICZNE:

 GXP Plus 5+5
Materiał 
Szerokość rolek2 i 4 m
Masa powierzchniowa650-1000 g/m2
Wysokość wytłoczeń10 mm
Odporność temperaturowa-40 °C do + 80 °C
Pojemność drenażu (jeśli jest połącona z geowłókniną)

1,24 l/s/m

86,4 l/min/m

5184 l/h/m    Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.0-30-0134/18 pt.: „Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów i rozwiązań organizacyjnych i marketingowych jako sposób na wzrost efektywności i konkurencyjności Griltex Polska Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.