GRILTEX

Oferta

Folia wytłaczana – folia kubełkowa

Gxp Plus Fix

Membrana GXP Plus Fix wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), o gramaturze 600 – 1000 g/m2 zintegrowana z pasami montażowymi przeznaczona jest do łączenia z innym geosyntetykiem takim jak: geosiatka, georuszt, geokrata, geomata itp.

Wytłoczenia folii stanowią naturalne zabezpieczenie przed ślizganiem się geokraty po folii (płaskiej).Geomembrana wyposażona w zintegrowane pasy montażowe nie tylko gwarantuje szczelność, trwałość szybkość montażu ale również zabezpiecza warstwę hummusu w razie ponadnormatywnych opadów atmosferycznych.


arrow ZALETY

– Trwały i skuteczny montaż – zapobiega osuwaniu się nasypów

– Brak konieczności perforacji geomembrany w czasie montażu – zachowanie hydro-izolacyjności

– Szybszy czas montażu

– Mniejsze zaangażowanie pracy ludzkiej

– Umożliwia odbiorcy wypracowanie przewagi konkurencyjnej na rynku wykonawstwa robót budowlanych


arrow DANE TECHNICZNE:

Gxp Plus Fix

0,6

0,8

1,0

3mm

Waga m2

600+ drut g/m2

800+drut g/m2

1000+drut g/m2

Grubość

600 µm

800 µm

1000µm

wytrzymałość na ściskanie

300 kN/m2

400 kN/m2

500 kN/m2

wysokość wytłoczeń

3mm

3mm

3mm

szerokość

4m

odporność ogniowa

-40 do +80 ˚C

8mm

Waga m2

600+ drut g/m2

800+drut g/m2

1000+drut g/m2

Grubość

600 µm

800 µm

1000µm

wytrzymałość na ściskanie

300 kN/m2

400 kN/m2

500 kN/m2

wysokość wytłoczeń

8mm

8mm

8mm

szerokość

4m

odporność ogniowa

-40 do +80 ˚C

20 mm

Waga m2

600+ drut g/m2

800+drut g/m2

1000+drut g/m2

Grubość

600 µm

800 µm

1000µm

wytrzymałość na ściskanie

300 kN/m2

400 kN/m2

500 kN/m2

wysokość wytłoczeń

20mm

20mm

20mm

szerokość

4m

odporność ogniowa

-40 do +80 ˚C


    Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.0-30-0134/18 pt.: „Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów i rozwiązań organizacyjnych i marketingowych jako sposób na wzrost efektywności i konkurencyjności Griltex Polska Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.