GRILTEX

Oferta

Geokompozyty

Geokompozyt B1000/B2000

Powrót

GEOKOMPOZYT DRENAŻOWY – B1000, B2000. Wzmocnienie, drenaż o dużym przepływie wody


arrow SZCZELNY I UŁATWIAJĄCY PRZEPŁYW WODY

  B1000 i B2000 ułatwia przepływ wody, zabezpiecza i chroni wykopy w robotach ziemnych. Jest odporny na związki chemiczne, bakterie i grzyby występujące w gruncie.

arrow B1000

  Kompozycja: siatka + geowłóknina
  Siatka: materiał PEHD
  Masa powierzchniowa: 580 g/m2
  Geowłóknina: Typar® S37 (125 g/m2)
  (materiał nietkany 100%polipropylen)

arrow B2000

  Kompozycja: siatka + 2x geowłóknina
  Siatka: materiał PEHD
  Masa powierzchniowa: 580 g/m2
  Geowłóknina: Typar® S37 (125 g/m2)
  (materiał nietkany 100% polipropylen)

arrow DANE TECHNICZNE:

Charakterystyka hydrauliczna B1000 B2000 Tolerancja
Otwarcie filtracji
Szerokość właściwa otworów
perforowanych (PN EN ISO 12956)
130 μm 130 μm +- 30%
Przepuszczalność wody prostopadle
do płaszczyzny (PN EN ISO 11058
0,05 m/s 0,04 m/s +- 30%
Zdolność przepływu w płaszczyźnie
(PN EN ISO 12956)
20 kPa SP
100 kPa SP
200 kPa SP
 
6,5 E-04
5,4 E-04
4,1 E-04
 
4,7 E-04
3,6 E-04
2,0 E-04
 
-20%
-20%
-20%
Masa powierzchniowa 705 g/m2 830 g/m2 +- 10%
Grubość pod naciskiem 5 mm 5 mm 5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
(PN EN ISO 11058)
wzdłuż 11 kN/m
wszerz 9,5 kN/m
wzdłuż 17 kN/m
wszerz 15 kN/m
-13%
-13%
Odkształcenie pod naciskiem
(PN EN ISO 10319
wzdłuż 40%
wszerz 40%
wzdłuż 40%
wszerz 40%
-20%
-20%
Perforacja dynamiczna
(próba przebicia stożkiem) (PN EN 918)
35 mm 35 mm +20%

 

  B1000 – ściany oporowe, fundamenty, przyczółki mostowe, skarpy i zbocza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B2000 – wały ziemne i groble, powierzchnie obsiewane trawą, tamy, dachy i tarasy zielone, drenaż dróg i autostrad, drenaż gazu i wody spod geomembran w basenach i zbiornikach ziemnych.

 
 
 
 
 
 
 
 


arrow DRENAŻ POZIOMY B1000-B2000

  Funkcje:

 • Ochrona i uszczelnienie wykopów podczas wykonywania robót.
 • Eliminuje ciśnienie hydrostatyczne po wykonaniu prac ziemnych i polepsza jego stabilność.
 • Drenaż pod drogami i alejkami z kostki brukowej lub pod płytami betonowymi.
 • Do przykryć prac ziemnych
 • Warstwa filtrująca: dren dzięki uniknięciu kolmatacji cząstek gruntu polepsza spływ wody i utrzymanie na miejscu warstwy wegetacyjnej.
 • Warstwa drenująca: absorbuje i kieruje wodę deszczową i podlewaną i eliminuje jej zaleganie.
 • Ochrona i uszczelnienie przeciw czynnikom mechanicznym (naprężeniom, parciom itp.) występującym w ziemi.
 •  
  Wykonanie:
  Odciąć potrzebną długość geokompozytu B1000 – B2000 i ułożyć go w zamierzonym kierunku przepływu.

 • Nie potrzebne jest mocowanie mechaniczne do podłoża, z wyjątkiem skarp gdzie zamocowanie na koronie zbocza jest konieczne.
 • Do połączeń pasów na długości należy odciąć 10 cm siatki na całej szerokości geokompozytu.
 • Do połączeń pasów na szerokości pozostawiono dwa wystające pasy geowłókniny (B2000).
 • Prace ziemne z użyciem geokompozytu B1000-B2000wykonuje się bez jakichkolwiek szczególnych uwarunkowań.


   
  Funkcje:

 • Nie ulegający zgnieceniu, odporny na przyrastanie korzeni.
 • Niska waga rolek.
 • Pozwala komponować struktury drenażu ciągłego przy łatwym układaniu dzięki swojej giętkości i wystającym pasom geowłókniny zakładowej.
 • Łatwy do cięcia.
 • Żadnych uwarunkowań pogodowych do prowadzenia prac montażowych.
 • Nie ulega biodegradacji.
 • Odporny na czynniki chemiczne.

  arrow DRENAŻ PIONOWY B1000 – B2000

  Funkcje:

 • Dodatkowe uszczelnienie struktur gruntowych.
 • Ochrona: warstwy nieprzepuszczalnej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prowadzenia prac ziemnych.
 • Nieprzepuszczalność gruntu: powstrzymuje parcie hydrostatyczne po wykonaniu prac ziemnych w nasypach, groblach itp.
 • Drenaż pionowy: absorbuje wodę i jej odpływ do rury kolektora umieszczonego na spodzie wykopu.
 • Ochrona rury kolektora: zapobiega kolmatacji cząsteczek gruntu na jego powierzchni i ułatwia przepływ wody.
 •  
  Wykonanie:

 • Odciąć potrzebną długość geokompozytu B1000-B2000 i ułożyć go na ścianie w zamierzonym kierunku.
 • Konieczne jest mechaniczne zamocowanie w górnej części wykopu aby utrzymać warstwę drenującą w pionie przed zasypaniem gruntu. Zawinąć część górną B1000-B2000 do wewnątrz i przymocować ją bezpośrednio do ściany.
 • Zakład pomiędzy poszczególnymi pasami jest ułatwiony dzięki geowłókninie wystającej poza siatkę geokompozytu. Połączenie termiczne geowłókniny i siatki nie wymaga dodatkowego mocowania na zakładach poszczególnych pasów.
 • Przykryć rurę kolektora na dole wykopu co zapewni zabezpieczenie jej przed zamuleniem.
 • Zasypać wykop gruntem.

Organizacje zawodowe i partnerskie

CCIFP GIGD

Autoryzowany dystrybutor DU PONT oraz TYPAR

DU PONT TYPAR

Nagrody

Gazele biznesu

Certyfikaty

Berau veritas HomeFront


Please leave this field empty.

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe