GRILTEX

Oferta

Geokompozyty

Geokompozyt B1000/B2000

GEOKOMPOZYT DRENAŻOWY – B1000, B2000. Wzmocnienie, drenaż o dużym przepływie wody


arrow SZCZELNY I UŁATWIAJĄCY PRZEPŁYW WODY

  B1000 i B2000 ułatwia przepływ wody, zabezpiecza i chroni wykopy w robotach ziemnych. Jest odporny na związki chemiczne, bakterie i grzyby występujące w gruncie.

arrow B1000

  Kompozycja: siatka + geowłóknina Siatka: materiał PEHD Masa powierzchniowa: 580 g/m2 Geowłóknina: Typar® S37 (125 g/m2) (materiał nietkany 100%polipropylen)

arrow B2000

  Kompozycja: siatka + 2x geowłóknina Siatka: materiał PEHD Masa powierzchniowa: 580 g/m2 Geowłóknina: Typar® S37 (125 g/m2) (materiał nietkany 100% polipropylen)

arrow DANE TECHNICZNE:

Charakterystyka hydraulicznaB1000B2000Tolerancja
Otwarcie filtracji Szerokość właściwa otworów perforowanych (PN EN ISO 12956)130 μm130 μm+- 30%
Przepuszczalność wody prostopadle do płaszczyzny (PN EN ISO 110580,05 m/s0,04 m/s+- 30%
Zdolność przepływu w płaszczyźnie (PN EN ISO 12956) 20 kPa SP 100 kPa SP 200 kPa SP   6,5 E-04 5,4 E-04 4,1 E-04   4,7 E-04 3,6 E-04 2,0 E-04   -20% -20% -20%
Masa powierzchniowa705 g/m2830 g/m2+- 10%
Grubość pod naciskiem5 mm5 mm5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (PN EN ISO 11058)wzdłuż 11 kN/m wszerz 9,5 kN/m wzdłuż 17 kN/m wszerz 15 kN/m-13% -13%
Odkształcenie pod naciskiem (PN EN ISO 10319wzdłuż 40% wszerz 40%wzdłuż 40% wszerz 40%-20% -20%
Perforacja dynamiczna (próba przebicia stożkiem) (PN EN 918)35 mm35 mm+20%

 
  B1000 – ściany oporowe, fundamenty, przyczółki mostowe, skarpy i zbocza
                   
  B2000 – wały ziemne i groble, powierzchnie obsiewane trawą, tamy, dachy i tarasy zielone, drenaż dróg i autostrad, drenaż gazu i wody spod geomembran w basenach i zbiornikach ziemnych.
               

arrow DRENAŻ POZIOMY B1000-B2000

  Funkcje:
 • Ochrona i uszczelnienie wykopów podczas wykonywania robót.
 • Eliminuje ciśnienie hydrostatyczne po wykonaniu prac ziemnych i polepsza jego stabilność.
 • Drenaż pod drogami i alejkami z kostki brukowej lub pod płytami betonowymi.
 • Do przykryć prac ziemnych
 • Warstwa filtrująca: dren dzięki uniknięciu kolmatacji cząstek gruntu polepsza spływ wody i utrzymanie na miejscu warstwy wegetacyjnej.
 • Warstwa drenująca: absorbuje i kieruje wodę deszczową i podlewaną i eliminuje jej zaleganie.
 • Ochrona i uszczelnienie przeciw czynnikom mechanicznym (naprężeniom, parciom itp.) występującym w ziemi.
 •   Wykonanie: Odciąć potrzebną długość geokompozytu B1000 – B2000 i ułożyć go w zamierzonym kierunku przepływu.
 • Nie potrzebne jest mocowanie mechaniczne do podłoża, z wyjątkiem skarp gdzie zamocowanie na koronie zbocza jest konieczne.
 • Do połączeń pasów na długości należy odciąć 10 cm siatki na całej szerokości geokompozytu.
 • Do połączeń pasów na szerokości pozostawiono dwa wystające pasy geowłókniny (B2000).
 • Prace ziemne z użyciem geokompozytu B1000-B2000wykonuje się bez jakichkolwiek szczególnych uwarunkowań.   Funkcje:
 • Nie ulegający zgnieceniu, odporny na przyrastanie korzeni.
 • Niska waga rolek.
 • Pozwala komponować struktury drenażu ciągłego przy łatwym układaniu dzięki swojej giętkości i wystającym pasom geowłókniny zakładowej.
 • Łatwy do cięcia.
 • Żadnych uwarunkowań pogodowych do prowadzenia prac montażowych.
 • Nie ulega biodegradacji.
 • Odporny na czynniki chemiczne.

  arrow DRENAŻ PIONOWY B1000 – B2000

  Funkcje:
 • Dodatkowe uszczelnienie struktur gruntowych.
 • Ochrona: warstwy nieprzepuszczalnej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prowadzenia prac ziemnych.
 • Nieprzepuszczalność gruntu: powstrzymuje parcie hydrostatyczne po wykonaniu prac ziemnych w nasypach, groblach itp.
 • Drenaż pionowy: absorbuje wodę i jej odpływ do rury kolektora umieszczonego na spodzie wykopu.
 • Ochrona rury kolektora: zapobiega kolmatacji cząsteczek gruntu na jego powierzchni i ułatwia przepływ wody.
 •   Wykonanie:
 • Odciąć potrzebną długość geokompozytu B1000-B2000 i ułożyć go na ścianie w zamierzonym kierunku.
 • Konieczne jest mechaniczne zamocowanie w górnej części wykopu aby utrzymać warstwę drenującą w pionie przed zasypaniem gruntu. Zawinąć część górną B1000-B2000 do wewnątrz i przymocować ją bezpośrednio do ściany.
 • Zakład pomiędzy poszczególnymi pasami jest ułatwiony dzięki geowłókninie wystającej poza siatkę geokompozytu. Połączenie termiczne geowłókniny i siatki nie wymaga dodatkowego mocowania na zakładach poszczególnych pasów.
 • Przykryć rurę kolektora na dole wykopu co zapewni zabezpieczenie jej przed zamuleniem.
 • Zasypać wykop gruntem.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.