GRILTEX

Oferta

Geokompozyty

Geokompozyt GXP N4+4 Dren

Geokompozyt drenażowy i wentylacja ścian fundamentowych

    Membrana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), połączona ze zgrzewaną geowłókniną polipropylenową (nr ref. Typar®SF32-40), przeznaczona do optymalnego drenażu gruntu oraz kontrolowania wilgotności i napowietrzenia zakrytych powierzchni ścian fundamentowych. Specyficzna struktura powłoki (podwójne wytłoczki) umożliwia połączenie tych funkcji (patrz rys. 1). W kontakcie z podłożem i wskutek połączenia membrany kubełkowej z geowłókniną tworzy się przestrzeń tworząca doskonałą warstwę drenażową na całej powierzchni. Zapas geowłókniny 5 cm ponad membranę zapobiega wnikaniu wypełnienia do części górnej systemu. Ponadto włóknina ta została tak dobrana pod kątem odporności na przebicie oraz przepustowości hydraulicznej aby filtrowała wodę przepływającą z gruntu bez zatykania i zamulania się. W kontakcie z powierzchnią fundamentu, kubełki ułatwiają oddychanie ścian zakrytych i zwiększają efektywność izolacji cieplnej. Asymetryczna struktura i kształt ściętego „ostrosłupa” kubełków sprawiają, że membrana jest bardzo odporna na ściskanie i wytrzymała na przebicie. Ponadto, duże zagęszczenie kubełków umożliwia równomierny rozkład obciążeń spowodowanych parciem gruntu. Geokompozyt ten doskonale nadaje się także do rozmaitych zastosowań w zakresie inżynierii lądowej (parkingi podziemne, tarasy dachowe itp.) lub do drenażu konstrukcji budowlanych.

arrow DANE TECHNICZNE:

GXP N4+4 DREN
Waga geokompozytu740 g/m2
Wytrzymałość na ściskanie250 kN/m2
Wysokość wytłoczeń2 x 4 mm
Grubość membrany PEHD600 μm
Masa powierzchniowa membrany PEHD600 g/m2
Masa powierzchniowa geowłókniny PP136 g/m2
Pojemność drenażu1,20 l/s/m 72 l/min./m 4320 l/h/m
Szerokość membrany2,00 m
Odporność temperaturowa-40 °C do + 80 °C
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.