GRILTEX

Oferta

Geokraty

arrow Charakterystyka:

  Geokraty chronią i zabezpieczają zbocza przed erozją. System komórkowy w geokracie rozwiązuje problemy związane z utrzymaniem gruntu na zboczach, zatrzymuje erozję, chroni skarpy i nabrzeża.


arrow Problem:

  System komórkowy w geokracie to najlepsze rozwiązanie dla:

 • ochrony zboczy
 • ochrony skarp
 • utrzymania gruntu na stokach

arrow Rozwiązanie:

  Geokrata jako system komórkowy zapewnia:

 • łatwy i prosty sposób układania
 • bardzo wysoką odporność chemiczną

arrow Sposób:

  Utrzymanie gruntu – komórka zabezpiecza grunt przed ześlizgiwaniem ze zbocza.

arrow Akcesoria:

 • stalowe szpilki kotwiące
 • ocynkowane szpilki kotwiące
 • opaski zaciskowe
 • rama montażowa

arrow Wersje:

 • mała komórka oczka 0,16 x 0,16m
 • duża komórka oczka 0,335 x 0,335
 • komórka z perforacją lub z nacięciami
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.