GRILTEX

Oferta

Geomembrany płaskie

Folia PVC – geomembrana

  Folia PVC – trwała i elastyczna izolacja zbiorników wodnych


   Folia PVC poly(vinyl chloride) – zalety:
   Geomembrana PVC jest syntetyczną folią wykonaną z polichlorku winylu wykorzystywaną w inżynierii lądowej i wodnej oraz w ochronie środowiska jako bariera lub element bariery uniemożliwiając podciąganie wilgoci lub penetrację wody (lub innej cieczy).

   Folia PVC ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje ją duża wytrzymałość mechaniczna a także odporność na działanie wielu rozpuszczalników.
   Poli(chlorek winylu), polichlorek winylu, polichlorek etenylu, polichloroeten (PCW, PVC) są to tworzywa sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

   Folia PVC charakteryzuje się dużą elastycznością zapewniając bardzo dobre przyleganie do podłoża. Jest przy tym odporna na nierównomierne osiadanie gruntu lub odkształcenia podłoża.
   Dzięki dużemu ciężarowi właściwemu geomembrana ta doskonale nadaje się do izolacji wszelkich zbiorników wodnych (materiał nie wypływa). Łączenie pasm geomembrany odbywa się poprzez zgrzewanie specjalistycznym sprzętem, a sprawdzanie szczelności spawów dokonuje się za pomocą prób ciśnieniowych lub kloszy próżniowych.

   Dzięki dużej elastyczności geomembrany można przygotować płaty wielkoformatowe, które następnie rozwijane są bezpośrednio na placach budowy.

   ZASTOSOWANIE Folii PVC

   Izolacje budynków

  • Fundamenty i piwnice
  • Tarasy i balkony
  • Przejścia rur i innych przewodów w fundamentach
  •  
   Izolacje budowli inżynierskich

  • Zbiorniki wodne
  • Zbiorniki retencyjne
  • Zbiorniki przemysłowe
  • Zbiorniki p. pożarowe
  • Zbiorniki olejowe
  •  
   Izolacje w ochronie środowiska

  • Zbiorniki odparowujące
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Składowiska odpadów
  • Stacje i bazy paliw
  • Zapory wodne
  • Wały przeciw-powodziowe
  •  
   Rekreacja, ogrodnictwo i sport

  • Stawy rybne
  • Stawy ogrodowe
  • Baseny kąpielowe
  • Fontanny
  • Oczka wodne

  •  


  arrow DANE TECHNICZNE:

  Podstawowe parametry
  Grubość (PE EN 1849-2) (mm)0,50,60,81,01,52,02,53,0
  Gramatura (g/cm,3)0,81,01,31,62,43,24,04,8
  Max siła rozciągająca
  (PN-EN ISO 12311-2)
  wzdłuż ≥250
  wszerz ≥250
  wzdłuż ≥250
  wszerz ≥250
  wzdłuż ≥250
  wszerz ≥250
  wzdłuż ≥250
  wszerz ≥250
  wzdłuż ≥500
  wszerz ≥500
  wzdłuż ≥1000
  wszerz ≥1000
  wzdłuż ≥1000
  wszerz ≥1000
  wzdłuż ≥1000
  wszerz ≥1000
  Wydłużenie przy zerwaniu
  (PN-EN ISO 12311-2) (%)
  wzdłuż ≥100
  wszerz ≥150
  wzdłuż ≥100
  wszerz ≥150
  wzdłuż ≥100
  wszerz ≥150
  wzdłuż ≥100
  wszerz ≥150
  wzdłuż ≥150
  wszerz ≥180
  wzdłuż ≥150
  wszerz ≥200
  wzdłuż ≥150
  wszerz ≥200
  wzdłuż ≥150
  wszerz ≥200
  Wytrzymałość na rozciąganie
  (PN-EN ISO 527-1/3) (MPa)
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15
  wzdłuż ≥15
  wszerz ≥15

  arrow Folia PVC – polichlorek winylu, opis ogólny

   Polichlorek winylu to tworzywo sztuczne, którego historia sięga 1835 r., kiedy to francuski chemik Regnault jako pierwszy otrzymał monomeryczny chlorek winylu, związek który w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury jest lotnym gazem. Około 40 lat później (w 1872 r.) zjawisko przemiany ciekłego, zamkniętego w zatopionych probówkach chlorku winylu w postać proszku, pod wpływem światła słonecznego, zaobserwował i opisał Baumann. W 1912 r. opatentowano proces otrzymywania masy zbliżonej do kauczuku, uzyskanej na bazie chlorku i bromku winylu oraz ich homologów metylowych (l. Ostromyśleński). W tymże roku opracowano metodę syntezy chlorku winylu opartą na addycji chlorowodoru w acetylen (F. Klatte), a w 1930 r. W. L. Semon otrzymał pierwszy plastyfikowany polichlorek winylu z połączenia tego polimeru z wysoko wrzącym fosforanem trójtolilu.

   Druga wojna światowa i zapotrzebowanie wojska na materiały do izolacji kabli oraz rozwój produkcji materiałów powlekanych zmiękczonym PVC imitującym skórę, wytwarzanych dla przemysłu motoryzacyjnego (np. firma ICI w 1941 r. jako pierwsza wyposażyła autobusy w Londynie w siedzenia z materiału powlekanego PVC), przyczyniły się do tego, że w 1948 r. dostępne już były wszystkie standardowe typy polimerów PVC tzn. perełkowe, emulsyjne i pastowe

   Polimerem nazywa się wielkocząsteczkowy związek chemiczny powstały z połączenia prostych cząsteczek (tzw. monomerów) o niskim ciężarze cząsteczkowym. Cechą charakterystyczną polimerów jest występowanie powtarzających się fragmentów cząsteczki tzw. merów, segmentów. Reakcja, w której otrzymuje się polimery nazywa się polimeryzacją. Ogólnie polimery dzielimy na nieorganiczne i organiczne a dalej na występujące w przyrodzie i wytwarzane syntetycznie.

  Produkcja i właściwości PVC

   Produkcja PVC przebiega w trzech etapach:

  • wytwarzanie monomeru,
  • polimeryzacja,
  • sporządzanie mieszanki do produkcji wyrobów
  • W pierwszym etapie reagują gazowy chlor z etylenem. Produktem tej reakcji jest chlorek etylenu a następnie chlorek winylu. Etylen uzyskuje się z gazu ziemnego lub odpowiednich frakcji ropy naftowej. Chlor natomiast przez elektrolizę chlorku sodu.

  Właściwości i zastosowanie PVC

   Polichlorek winylu występuje w różnych postaciach. Twardy PVC lub PVC-U nieplastyfikowany jest odporny na korozję, chemikalia, oleje, czynniki atmosferyczne. Jest łatwy do przetwarzania, łączenia, barwienia i drukowania, lekki, odporny na działanie ognia i samo gasnący. Ma doskonałe właściwości izolacyjne. Miękki PVC lub PVC-P plastyfikowany ma doskonałą przejrzystość i elastyczność, odporność na rozdzieranie, jest giętki i odporny na wpływy atmosferyczne, nie przepuszcza tlenu i zapachów. Ze sposobu polimeryzacji polichlorku winylu wynikają również zróżnicowane właściwości fizyczne. E-PVC – otrzymywany na drodze polimeryzacji emulsyjnej ma przezroczystość odchłonność i właściwości elektroizolacyjne gorsze niż S-PVC i M-PVC – otrzymywanych na drodze polimeryzacji suspensyjnej i polimeryzacji w masie. Zaletą S-PVC jest łatwiejsze przetwórstwo ze względu na większą rozciągliwość i mniejszą podatność na elektryzację statyczną. S-PVC i M-PVC, dzięki metodom otrzymywania, są bardzo czystymi produktami.

   Ze względu na zróżnicowane właściwości polichlorku winylu tworzywo to znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Obecnie istnieje bardzo bogata oferta handlowa dotycząca różnego rodzaju wyrobów z PVC. Z miękkiego PVC produkowane są węże stosowane w przemyśle chemicznym, spożywczym, elektrochemicznym i w medycynie; kształtowniki o różnych przekrojach stosowane w budownictwie (poręcze lub listwy wykończeniowe); folie stosowane jako wykładziny dachowe, uszczelnienia budowlane, odzież ochronna, worki, a po wzmocnieniu tkaniną siatkową – przenośne nadmuchiwane hale, garaże, cieplarnie.
   Ponadto, z PVC produkowane są wykładziny podłogowe i ścienne. Polichlorek spieniony (twardy) stosowany jest w budownictwie jako materiał dźwiękochłonny oraz do konstrukcji łodzi, a także w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. PVC spieniony miękki stosowany jest jako materiał tapicerski w meblarstwie i motoryzacji.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.