GRILTEX

Oferta

Geotkaniny i Geosiatki

GEOTKANINY I GEOSIATKI DO WZMOCNIEŃ


arrow TANIA TECHNIKA STABILIZACJI GRUNTU

  Geotkaniny i geosiatki wzmacniające, pozwalające budować zbocza i stabilizować wały i nasypy na słabych gruntach, w łatwy, skuteczny i tani sposób.


arrow SKUTECZNIEJ

 • zwiększa wysokość nasypu
 • nasypy są bardziej strome
 • zmniejszona powierzchnia gruntu
 • żadnych nierówności po ułożeniu: natychmiastowy efekt i skuteczność
 •  

  Dzięki dużej wydajności mechanicznej geotkaniny i geosiatki
  wzmacniające eliminują ryzyko stałego obsuwania i deformacji
  poziomej gruntu w podbudowie.


arrow ŁATWIEJ

 • wygodne i dokładne obliczenia prac ziemnych
 • duża łatwość w realizacji
 • proste rozwijanie z rulonów
 • łatwo manipulacja, układanie
 • tłumienie drgań podczas układania i po nim
 • możliwość budowy w miejscach trudnych do realizacji przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów
 •  

  Geotkaniny i geosiatki eliminują zapadanie i osuwanie zboczy i nasypów.


arrow TANIEJ

 • szybkie w układaniu
 • oszczędza pracę na słabonośnych gruntach
 • oszczędza tradycyjne materiały przy wykonywaniu prac
 • zmniejsza czas stabilizacji struktur gruntowych
 • tłumienie drgań podczas układania i po nim
 • dzięki ażurowej strukturze łatwo utrzymuje się roślinność naturalna
 •  

  Rozkładanie geotkanin i geosiatek jest łatwe i pozwala na przejazd zaraz po zasypaniu.


arrow SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

  Geotekstylia do wzmocnień są idealne do:

 • budowy i wzmocnień zboczy
 • stabilizacji wałów
 •  

  Zbrojenie zboczy.

   

  Zbrojenie nasypów kolejowych z roślinnością.

   

  Bariera przeciw hałasowi z roślinnością.

   

  Ochrona brzegów w kanałach.

   

  Wzmocnienie fundamentów w terenie o słabej nośności.

   

  Budowa platform.

   

  Wzmocnienie pasów startowych na lotniskach.

   

  Ochrona zboczy.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.