GRILTEX

Oferta

Geowłókniny

Geowłóknina igłowana

Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe

Geowłókniny stabilizują struktury gruntowe, zapobiegają mieszaniu się materiałów, filtrują i utrzymują stabilność gruntu i budowli.

>

SEPARACJA
Geowłóknina tworzy przegrodę między poszczególnymi warstwami gruntu zapobiegając ich mieszaniu i zapewniając jednocześnie utrzymanie stabilności i nośności.

FILTRACJA
Dzięki właściwościom hydraulicznym nadaje się również jako drenaż struktur gruntowych.

WZMOCNIENIE I STABILIZACJA
Geowłóknina wzmacnia grunt i stabilizuje podłoże. Może być również stosowana jako materiał zabezpieczający geomembrany przed przebiciem i uszkodzeniem.


arrow DANE TECHNICZNE:

 Geowłókniny
polipropylenowe
Geowłókniny
poliestrowe
Waga90 – 1200 g/m2100 – 1200 g/m2
Materiał100% polipropylen100% poliester
Wytrzymałość na rozciąganie
(EN ISO 10319)
wzdłuż 8-70,0 kN/m2
wszerz 8,2-75,0 kN/m2
wzdłuż 8-70,0 kN/m2
wszerz 8,2-75,0 kN/m2
Otwarcie filtracji (wielkość porów)
(EN ISO 12956)
110-70 μm50-40 μm
Wytrzymałość na perforację
dynamiczną (EN 13433)
28-0 mm49-8,0 mm

Konfekcjonowanie:
Długość: min. 50 m max 200 m
Szerokość: min 1,00 m max 6,5 m

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.