GRILTEX

Oferta

Geowłókniny

TYPAR SF®

Geowłóknina Typar ® to perfekcyjna kombinacja właściwości technicznych, która gwarantuje jej optymalne wykorzystanie.

Stosowanie geosyntetyków w budownictwie jest od dawna uznanym rozwiązaniem w konstrukcjach inżynierskich. Od kilku lat również w Polsce rosnącym zainteresowaniem cieszą się geowłókniny – cienkie materiały produkowane z włókien polimerowych – w większości z polipropylenu. Swobodnie ułożone włókna pozwalają na przenikanie wody w obie strony, materiał zaś uniemożliwia mieszanie się lub przemieszczanie warstw gruntu. Dlatego podstawową sferą zastosowania geowłóknin jest drogownictwo.
Od blisko 200 lat firma Du Pont przyczynia się do postępu technologicznego dzięki swoim oryginalnym produktom, takim jak: Teflon ®, Lycra ®, Kevlar ® czy Typar ®. Geowłóknina Typar ® to przykład najwyższych standardów jakościowych, jakie proponuje firma dla budownictwa inżynieryjnego. Ze sprzedażą ponad 1 miliarda m2 na całym świecie, geowłóknina Typar ® jest używana przy budowie dróg, torowisk kolejowych i autostrad.

Typar® to termozgrzewalna geowłóknina polipropylenowa z włókien ciągłych. Dzięki doskonałej kombinacji wysokiego modułu początkowego oraz dużemu wydłużeniu (do 60%) a także unikalnej strukturze posiada doskonałe właściwości mechaniczne we wszystkich kierunkach.

Funkcje geowłóknin Typar®

Separacja
Użycie geowłókniny Typar® SF oznacza następujące korzyści:
– Oszczędność kruszywa
– Lepsze zagęszczenie
– wyższa nośność
– ograniczenie koleinowania

Filtracja
Typar® SF wykazuje następujące właściwości.
– Niewystępowanie zjawiska przenikania drobnych cząstek gruntu do systemu drenażowego lub warstwy odwadniającej oraz zamulania drenażu
– Stabilna wodoprzepuszczalność w czasie i pod obciążeniem
– Przeciwdziałanie zjawisku wypłukiwania gruntu
– Gwarantowana długotrwata filtracja

Drenaż
Odprowadzanie wody i ocieków w składowiskach odpadów. Tylko geokompozyty składające się z rdzenia kubełkowego oraz okrywającym go wytrzymałym filtrem z geowłókniny Typar® SF gwarantujaą wydajny drenaż. Stosowanie jedynie samej geowłokniny jest niewystarczające.

Ochrona

Stabilizacja
Typar® SF stabilizuje i wzmacnia podłoże zapobiegając tym samym powstawaniu kolein.

 

  • Co to jest dokładnie Typar ® SF?
   Typar ® jest to cienka, łączona termicznie i przepuszczalna geowłóknina wykonana w 100% z ciągłych włókien polipropylenowych. W celu osiągnięcia najwyższej jakości zaprojektowana jest jako połączenie wysokiego modułu początkowego, dużej rozciągliwości (zwykle ponad 50%) i znakomitej jednorodności, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia i posiada doskonałe właściwości filtrujące.

Rozwiązanie leży w przebiegu krzywej zależności wydłużeń od naprężeń. Optymalne wzajemne wyważenie właściwości produktu wynika ze specyficznego przebiegu krzywej zależności wydluzeń od naprężeń . Wykres ten odzwierciedla wszystkie typowe funkcje użytkowe geowłókniny Typar ®.

Typar ® – najlepszy wybór

 • Wysoka zdolność pochłaniania energii
  Kombinacja wysokiego początkowego modułu sztywności i siły to duża odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu Typar SF ®.
  Koncepcja pochłaniania energii
  Wielkość powierzchni jest wprost proporcjonalna do stopnia wytrzymałości geowłókniny na ewentualne uszkodzenia występujące podczas montażu. Prawidłowość ta potwierdzona została niezależnymi badaniami materiału. Z tej przyczyny koncepcja absorpcji energii stanowi jeden z najważniejszych kryteriów wymagających objaśnienia w ramach standardów ogólnoeuropejskich.
 • Wysoki początkowy moduł sztywności.
  Nieznaczna deformacja pod obciążeniem, której rezultatem jest tylko nieznaczne koleinowanie.
  Redukcja zjawiska kolein
  Koleiny to skutek oddziaływania cyklicznych obciążeń pochodzących od ruchów pojazdów. Pojazdy wywołują w geowłókninie naprężenia rozciągające oraz aktywują siły reakcji oraz mechanizm membrany. Dzięki wysokiej wartości początkowego modułu sztywności koleiny i odkształcenia występujące podczas użytkowania drogi ulegają w tym przypadku znacznej redukcji.
 • Wysokie wydłużenie przy zerwaniu (>50%).
 • Długotrwała filtracja.
  Typar ® umożliwia powstanie naturalnego filtra gruntowego tworząc przy tym efektywny system filtracyjny. Płynąca woda przez Typar ® w drenażu przyczyniła się do wypłukania drobnych cząstek gruntu w sąsiedztwie geowłókniny co prowadzi do utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemożliwiona jest dalsza wewnętrzna erozja gruntu.
 • Wysoka jednorodność struktury materiału.
  Struktura Typar ® SF jest tak zwarta, że nie jest możliwe osadzanie się cząstek gruntu w strukturze materiału.
 • Wodoprzepuszczalność.
  Wodoprzepuszczalność systemu grunt / geowłóknina określona jest przez wodoprzepuszczalność gruntu.
  Typar ® ogólnie rzecz biorąc ma relatywnie dużą przepuszczalnosć w stosunku do gruntu i dlatego znakomicie nadaje się do zastosowań filtracyjnych. W przeciwieństwie do innych
  geowłóknin wodoprzepuszczalność Typar ® pod obciążeniem pozostaje niezmienna.
  Szerokość porów przy naprężeniu pozostaje także niezmienna.
  Jako zwarty filtr z termicznie utwardzanych włókien szerokość porów nie ulega redukcji pod obciążeniem ani zwiększeniu podczas naciągnięcia. Dlatego stabilne wymiarowo szerokości porów oraz efektywna filtracja wystepują przez cały okres użytkowania geowłókniny.
  Dzięki dużej gęstości porów i różnorodnosci ich wymiarów Typar ® naśladuje naturalną strukturę gruntu. Dlatego pory Typar®-u SF nie mogą ulec całkowitemu zatkaniu ani kolmatacji.
 • Bardzo dobre właściwości we wszystkich kierunkach.
  Typar ® SF składa się z włókien rozmieszczonych we wszystkich kierunkach, co przyczynia się do jednorodności materiału niezależnie od kierunku.
  System jakości w firmie DuPont oraz końcowa kontrola jakości gwarantują doskonałą jednorodność produktu oraz identyczne właściwości dla wszystkich partii materiału.
 • Inne praktyczne zalety.
  – Łatwy montaż ręczny
  Rolkę Typar®-u SF mogą łatwo przenieść dwie osoby. Cięcie materiału jest bardzo proste.
  – Łatwe wbudowanie
  Typar® SF łatwo się rozwija . Dzięki ścisłej strukturze materiał nie nasiąka wodą i nie zwiększa swojej wagi. Typar® SF można łatwo zamontować nawet przy złej pogodzie.
  – Montaż możliwy także zimą
  Ponieważ materiał nie nasiąka wodą , podczas mrozów nie zamarza ,można go łatwo wbudowywać w warunkach zimowych.
  – Prostsza logistyka
  Dzięki zwartości materiału średnica rolek jest niewielka. Oszczędza się przestrzeni ładunkowej i ułatwia się transport.
  – Dostępność wielu rozmiarów
  W tabelach z danymi technicznymi Typar®-u SF można znaleźć interesujące Państwa warianty rozmiarowe.

arrow PLIKI DO POBRANIA

Zalecenia Typar® SF

Dane techniczne Typar® SF

Budowa dróg i parkingów z użyciem Typar® SF

Broszurka Typar® SF

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.