GRILTEX

Oferta

Maty antyerozyjne

arrow Charakterystyka:

  Przestrzenny drenaż, dwuwarstwowa mata antyerozyjna, jej pierwszą warstwę stanowi tzw. rdzeń, który wykonany jest z „plątaniny” pojedynczych włókien polipropylenowych (PP) dzięki czemu zatrzymywane są cząsteczki gruntu. Druga warstwę stanowi rzadko pleciona siatka poliestrowa (PES), stanowiąca wzmocnienie pierwszej warstwy.

  Zastosowania:

 • Nasypy drogowe
 • Składowiska odpadów
 • Brzegi rzek, zbiorników wodnych i kanałów
 • Wały przeciwpowodziowe
 • Zazielenione skarpy
 • Dachy zielone
 • Murawy obiektów sportowych
 • Pola golfowe
 •  
  Zalety:

 • Zapobiega erozji powierzchniowej, która może być spowodowana działaniem zarówno wód stojących jak i płynących oraz opadami atmosferycznymi
 • Wzmacnia nasyp, podtrzymując warstwę humusu i zmniejszając jej poślizg
 • Ułatwia zakorzenianie się roślin i przyspiesza ich wzrost
 • Zmniejsza prędkość spływu wody
 • Zapobiega wyrywaniu zakorzenionych roślin
 • Odporna na związki chemiczne i substancje biologiczne występujące w glebie
 • Posiada stabilizację przeciw promieniowaniu
 • Odporna na działanie wysokich temperatur i uszkodzenia mechaniczne
 • Odporna na punktowe obciążenia
 • Łatwa w montażu
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.