GRILTEX

Oferta

Maty bentonitowe

arrow Maty bentonitowe – charakterystyka:

  Izolacje te powstają z zespolenia trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie izolacji w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Występuje w kilku odmianach, może być dodatkowo laminowany membraną polimerową od strony geowłókniny. Odmiany: od 4000 do 5600 g/m2. Mata bentonitowa znajduje zastosowanie głównie w budownictwie ziemnym i ochronie środowiska jako bariera przeciwodna w ochronie gruntów i wód gruntowych.

  Zastosowania mat bentonitowych:

 • Uszczelnianie składowisk odpadów (budowa nowych obiektów i rekultywacja istniejących).
 • Uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych.
 • Uszczelnianie zbiorników i zapór ziemnych.
 • Uszczelnianie kanałów.
 • Uszczelnianie torowisk drogowych i kolejowych w obszarach chronionych.
 • Uszczelnianie obiektów magazynowych substancji ropopochodnych i innych.
 •  
  Zalety:

 • Właściwości samouszczelniające.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.
 • Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność.
 • Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów.
 • Instalacja jest prosta i szybka. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

 • arrow Materiały pomocnicze i uzupełniające:

   Granulat bentonitowy granulowany bentonit w czystej postaci, stosowany w tych miejscach izolowanej powierzchni, które wymagają zwiększonej ilości bentonitu lub do przygotowywania szpachli bentonitowej (zakłady, przejścia instalacyjne).

  arrow Instalacja:

   Instalacja maty bentonitowej jest łatwa i szybka. Podłoże na którym będzie układana mata powinno być odpowiednio zagęszczone, równe, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu, i stojącej wody. Mata układana jest na zakłady o szerokości od 15 do 23 cm. W strefie zakładu należy nanieść ciągłą warstwę granulatu bentonitowego w ilości 0,4 kg/mb (wcześniej należy z niej usunąć wszelkie zanieczyszczenia i luźny grunt). Krawędzie ułożonej maty powinny być rozprostowane, pozbawione marszczeń i zagięć. Matę bentonitową należy układać włókniną (białą stroną) do podłoża rozpoczynając instalację od skarp. Pasma należy rozwijać od punktu najwyższego do najniższego uważając, aby nie były napięte czy naprężone, usuwając wszelkie zmarszczki, zagięcia i „rybie usta” na brzegach. Górna krawędź pasma powinna być zakotwiona. W przypadku łączenia pasm maty na skarpach zakłady powinny być wykonywane dachówkowo. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu zakłady w trakcie obsypywania. Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dowolny sposób. Matę po ułożeniu należy przykryć gruntem lub kruszywem o grubości warstwy minimum 30 cm. Materiał przykrywający powinien być pozbawiony ostrych kamieni o wielkości większej niż 5 cm.

  arrow Uwagi:

  • Ze względu na znaczny ciężar maty, podczas rozładunku powinno się korzystać ze sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie i rozwinięcie rolki z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury wsuwanej w rolkę.
  • W przypadku materiału przykrywającego matę bentonitową niedopuszczalne jest użycie materiału o dużej zawartości wapnia. Dotyczy to również podłoża maty.

  arrow Postać handlowa:

   Maty bentonitowa dostarczany jest w rolkach o wymiarach: 4 do 5m x 40mb. Pasma maty nawinięte są na gilzy o średnicy 10 cm. Istnieje możliwość wyprodukowania rolek i innej długości.

  arrow Magazynowanie:

   Rolki powinny być układane na suchej i w miarę równej powierzchni. Rolki powinny być ułożone warstwami, zazwyczaj nie więcej niż 5 warstw (wysokość stosu nie może być wyższa niż wysokość bezpiecznej pracy sprzętu rozładunkowego). Rolki należy osłonić przed deszczem folią z tworzywa sztucznego lub impregnowanym brezentem.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.