GRILTEX

Oferta

Ekrany dachowe oddychające

Folia izolacyjna – funkcje:

  1. zabezpiecza warstwę termiczną oraz strefy przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża
  2. zabezpiecza izolację termiczną przed zawilgoceniem oraz kurzem
  3. zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej
  4. utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych

 

 

 

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje występują jako jedno (Forst STX) lub trójwarstwowe (Forst STX Master). Folia izolacyjna układana jest na sucho, powinna być naprężona do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Przy stosowaniu folii na powierzchniach ze spadkiem należy uwzględnić kierunek spływu wody

Decydującą cechą folii paroprzepuszczalnej jest jej zdolność do odprowadzania wilgoci, przenikającej od strony wewnętrznej budynku. Jeżeli wskaźnik ten wynosi od 1000 do 3000 g/m² na dobę, folię izolacyjną możemy uznać za wysokoparoprzepuszczalną. Parametrem, który obiektywnie pozwala określić właściwości folii izolacyjnej jest współczynnik paroprzepuszczalności Sd. Jest to stosunek zdolność przepuszczania pary wodnej przez membranę do paraprzepuszczalności powietrza o określonej grubości. Dla przykładu, jeżeli Sa. membrany wynosi 0,03 m jest to równoznaczne z tym, że membrana stawia taki sam opór parze wodnej jak warstwa powietrza o grubości 3 cm. Im niższa jest wartość współczynnika Sd tym większa paroprzepuszczalność membrany. Dla folii izolacyjnych wysokoparoprzepuszczalnych powinien on wynosić nie więcej niż 0,05 m.

Przy doborze folii dachowej należy również uwzględnić jej wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza gdy docelowe pokrycie zamierzamy wykonać dopiero po pewnym czasie. Trzeba wówczas zastosować folię o dużej wytrzymałości na rozrywanie (powyżej 300 N dla próbki o szerokości 5 cm).

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.