GRILTEX

Oferta

Ekrany wiatro-izolacyjne i paro-izolacyjne

Prawdziwe bariery paro-izolacyjne i wiatroszczelne odporne na parę wodną i powietrze.

    ZAWSZE ZDROWE ŚCIANY

    Osłony paro-izolacyjne są wodo i paroszczelne, stanowią dodatkową zaporę przeciw przenikaniu powietrza do wnętrza konstrukcji budowlanej. Zapory te są niezbędne do zabezpieczenia warstw izolacji, które są wysoce paroprzepuszczalne (izolacje nasiąknięte wilgotnym powietrzem stają się nieskuteczne).
    Ważne jest, aby instalować osłony paroizolacyjne zawsze po ciepłej stronie izolacji, tj. wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia, zszywając je lub przybijając gwoździami do konstrukcji. Połączenia są łatwe do wykonania, wykorzystanie folii wiatroizolacyjnej Tyvek® 1060B zapewnia optymalną izolację.


Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.