GRILTEX

Oferta

Folie izolacyjne budowlano-ochronne

Folia PE

Folia PE do szerokiego zastosowania. Szeroka gama produktów foliowych do ochrony i zabezpieczeń

Folia polietylenowa używana do wszelkiego rodzaju zastosowań na budowie, w ogrodzie i w domu.


arrow KONFEKCJONOWANIE:

 FOLIA PE 50-500 μ*PŁACHTY Z FOLII PE*
50 x 2 m3 x 5m
25 x 4 m4 x 3 m
50 x 4 m5 x 4 m
25 x 6 m5 x 5 m
33 x 6 m6 x 4 m
50 x 6 m5 x 6 m
10 x 4 m
8 x 6 m
10 x 6 m
    *inne wymiary i kolory na zamówienie

Polietylen lub polieten – polimer etenu. Symbol przemysłowy: (PE).

Polietylen jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Traci elastyczność pod wpływem światła słonecznego i wilgoci. Synteza polietylenu jest przykładem polimeryzacji rodnikowej. Z polietylenu wytwarza się: protezy, izolacje elektryczne, folie, rury, węże, pojemniki, materiały elektroizolacyjne, kije hokejowe, narty, żagle, liny, kamizelki kuloodporne, zabawki, opakowania. Właściwości zależą od warunków przeprowadzenia reakcji (ciśnienia, temperatury, katalizatora).

Rodzaje polietylenu do wyrobu folii PE:

  1. PE-HD – polietylen o dużej gęstości – 0,94-0,96 g/cm³.
  2. MDPE – polietylen o średniej gęstości – 0,926-0,940 g/cm³.
  3. PE-LD – polietylen niskiej gęstości – 0,915-0,935 g/cm³. Jest przezroczysty, giętki i miękki, zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze.
  4. LLDPE – polietylen niskociśnieniowy liniowy PE o niskiej gęstości – 0,915-0,935 g/cm³.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.