GRILTEX

Oferta

Izolacje pionowe fundamentów

Geokompozyt – GXP N10 Dren

GXP N10 Dren – folia kubełkowa z geowłókniną

Opis:
    Geokompozyt GXP N10 DREN zapewnia znakomity drenaż i ochronę mechaniczną podziemnych ścian fundamentów. Mata z nietkanej geowłókniny na wytłoczeniach tworzy ciągłą pustkę powietrzną, zapewniającą dobrą wentylację i drenaż wody napływającej z gruntu.
    Geokompozyt w takim system sprawdza się znakomicie w wielu obszarach zastosowań m. in. piwnicach, parkingach, “dachach zielonych”, zapewniając użytkownikom wiele korzyści:
  • stała pustka powietrzna, drobne cząstki gruntu filtrowane przez geotekstyl
  • doskonały drenaż
  • znakomita odporność na ściskanie 400kN/m2.
Folia kubełkowa jest odporna na związki chemiczne, przerastanie korzeni, gnicie oraz wpływ grzybów i bakterii.

arrow DANE TECHNICZNE:

GXP N10 Dren
Materiał: folia wytłaczanaPEHD (polietylen wysokiej gęstości)
Materiał: geowłókninaPP (polipropylen)
Szerokość rolek2,0 m
Masa powierzchniowaok. 750 g/m2
Wysokość wytłoczeń10 mm
Ilość wytłoczeńok. 3360 /m2
Pustka powietrzna pomiędzy wytłoczeniamiok. 7,9 l/m2
Wytrzymałość na ściskanie400 kN/m2
Odporność temperaturowa-40 °C do + 80 °C
Inne właściwościobojętny dla wody pitnej
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.