GRILTEX

Oferta

DOGRZEWANIE PASÓW MONTAŻOWYCH

Oferta obejmuje usługę  dogrzewania pasów montażowych do folii wytłaczanych z gamy GXP.

Urządzenie zaprojektowane przez Griltex Polska Sp. z o.o. umożliwia wdrożenie innowacyjnej technologii zawracania materiału z późniejszych etapów produkcji i jego przygrzewanie w celu integracji z folią w formie pasów montażowych. Urządzenie dodatkowo umożliwia integrowanie z folią, poprzez zgrzewanie, innego materiału niż zawracany przy zachowaniu tego samego efektu.

Geomembrana zintegrowana z pasami montażowymi przeznaczona jest do łączenia z innym geosyntetykiem takim jak: geosiatka, georuszt, geokrata, geomata itp.

Wytłoczenia folii z gamy GXP stanowią naturalne zabezpieczenie przed ślizganiem się geokraty po folii (płaskiej).
Geomembrana wyposażona w zintegrowane pasy montażowe nie tylko gwarantuje szczelność, trwałość szybkość montażu ale również zabezpiecza warstwę hummusu w razie ponadnormatywnych opadów atmosferycznych.


    Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.0-30-0134/18 pt.: „Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów i rozwiązań organizacyjnych i marketingowych jako sposób na wzrost efektywności i konkurencyjności Griltex Polska Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.