GRILTEX

Oferta

DOGRZEWANIE USZCZELKI BUTYLOWEJ

Oferta obejmująca dogrzewanie uszczelki butylowej będzie umożliwiajać łączenie taśm butylowych do folii symultanicznie do procesu wytłaczania folii.

Rozwiązanie polega na wytwarzaniu geomembrany w procesie zintegrowanym z procesem doklejania wzdłużnie do geomembran uszczelki butylowej mającej na celu uszczelnienie łączeń geomembrany lub wycięć i skrócenie czasu montażu na miejscu zastosowaniana miejscu zastosowania. Eliminując potzrebę procesu doklejania uszczelki w trakcie rozkładania geomembran na miejscu budowy.


    Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.0-30-0134/18 pt.: „Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów i rozwiązań organizacyjnych i marketingowych jako sposób na wzrost efektywności i konkurencyjności Griltex Polska Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.