GRILTEX

Oferta

Izolacje w ochronie środowiska

Wykonujemy izolacje, uszczelnienia geomembranami.


arrow Zbiorniki odparowujące


arrow Oczyszczalnie ścieków


arrow Stacje i bazy paliw


arrow Składowiska odpadów


arrow Zapory wodne


arrow Wały przeciwpowodziowe


arrow Biogazownie

Autoryzowany dystrybutor DU PONT ® oraz TYPAR DU PONT ®

Certyfikaty:

Nagrody: