GRILTEX

Oferta

Zasoby i środki

Griltex Polska – specjalista w dziedzinie uszczelnień GEOMEMBRANAMI


arrow Atuty wykonania „na wymiar”

  „Na wymiar” oznacza ogół różnych prac dobranych pod kątem naszych klientów:

  OPRACOWANIE > PROPOZYCJE > REALIZACJA > KONTROLA JAKOŚCI > WIEDZA I DOŚWIADCZENIE.

  To również hala do przygotowania i konfekcji. Połączenia do 1000m2 w jednej płachcie


arrow Zasoby ludzkie i technologie

  Narzędzia do zagrzewania i kontroli

 • Testy szczelności
 • Badania ciśnieniowe zgrzewów
 • Pomiary wytrzymałości mechanicznej na budowie
 • Wykwalifikowana kadra

 • specjaliści układający i zgrzewający
 • biuro projektowe
 • kadra inżynierska

arrow Wymogi jakości i bezpieczeństwa

  Plan zapewnienia jakości

 • kontrola procedur wykonawczych
 • Charakterystyki dotyczące

 • Produktów
 • Końcowy certyfikat zgodności

 • Końcowy certyfikat zgodności

arrow W skrócie…

 • Przedstawiciele handlowi na całym terytorium Polski
 • Prace specjalistyczne: przykrycia pływające i siatki ochronne
 • Przykrycia: dostawy płacht do 8000m2 w jednym elemencie (a nawet więcej)
 • Zbiorniki dowolnych wymiarów i kształtów od 300 do 150000m2 (a nawet więcej)
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.